Bjørnøfærgen

Bjørnø-Færgen Lillebjørn sejler mellem Faaborg og Bjørnø i det sydfynske øhav og drives af Andelsselskabet Bjørnø-Færgen a.m.b.a.
Sejltiden er ca. 17 min.

Andelsselskabet Bjørnø-Færgen blev stiftet 31/8-1993 og rederiets første (og eneste) færge blev søsat 3/3-1994, hvor den blev døbt “M/F Lillebjørn” af Kirsten Bjørnø Kåg, der er barnefødt på Bjørnø.

Lillebjørn blev sat i drift 14/3-1994 og har derved betjent Bjørnøs beboere og – turister i mere end 25 år.

Andelsselskabet Bjørnø-Færgen er skabt og drevet af Bjørnøboerne selv. Ledelsen består af 5 frivillige bestyrelsesmedlemmer og der er 2 fuldtidsansatte skippere og 3 afløsere ansat.