Coronavirus / covid-19

Følgende regler gældende for Lillebjørn fra og med mandag 14.juni og indtil videre:

  • Ingen adgang i styrehus for passagerer

I kahyt bedes passagerer fordele sig med maks. 5 personer i øverste og maks. 5 personer i nederste kahyt og så vidt muligt holde 2 m afstand.

Forholdsreglerne er taget efter retningslinjer og rådgivning fra myndigheder for at undgå smitte.
Vi beder alle samarbejde og udvise hensyn. Færgen er øens “livline” og vi skal passe på både ansatte og passagerer.

Særlige forhold i højsæsonen

Fra 1. juli til og med 8. august 2021 er der gratissejlads

Alle turister og gæster, også store grupper, vil blive sejlet over hurtigst muligt, men ingen kan bestille en bestemt afgang.

OBS: Fra 12:30 til 13:00 holder Lillebjørn frokostpause, uanset antallet af ventende passagerer

Der er reserveret et antal pladser til øboere og ansatte i ø-virksomheder. De vil blive ledt ombord før turister og andre gæster til øen.

OBS: Lillebjørn er en færge og IKKE en turbåd.

ALLE passagerer skal gå i land på Bjørnø og gå bag i en eventuel kø. Man må ikke blive om bord.

Bjørnø-Færgen

Bjørnø-Færgen Lillebjørn sejler mellem Faaborg og Bjørnø i det sydfynske øhav og drives af Andelsselskabet Bjørnø-Færgen a.m.b.a.
Sejltiden er ca. 17 min.

Andelsselskabet Bjørnø-Færgen blev stiftet 31/8-1993 og rederiets første (og eneste) færge blev søsat 3/3-1994, hvor den blev døbt “M/F Lillebjørn” af Kirsten Bjørnø Kåg, der er barnefødt på Bjørnø.

Lillebjørn blev sat i drift 14/3-1994 og har derved betjent Bjørnøs beboere og – turister i mere end 25 år.

Andelsselskabet Bjørnø-Færgen er skabt og drevet af Bjørnøboerne selv. Ledelsen består af 5 frivillige bestyrelsesmedlemmer og der er 2 fuldtidsansatte skippere og 3 afløsere ansat.

Lillebjørn er 12,5 m lang og 4,2 m bred og kan medtage 20 passagerer eller en enkelt bil, hvis den ikke er for stor